Izboljšava temeljnih tal na podlagi izvedbe z vibriranimi gruščnatimi slopi (VGS oz RSV), ki ima za osnovo vgrajevanje kamnitega materiala v slabo nosilna in deformabilna temeljna tla, pride v poštev, ko je potrebno izboljšati geotehnične karakteristike meljnatih in glinenih materialov oz. materialov, ki imajo relativno majhno možnost (samo-) komprimiranja. Izvedba na podlagi standarda SIST EN 14731:2006 (Izvedba posebnih geotehničnih del – Temeljenje z globinsko vibracijo).

Vibrirani gruščnati slopi (VGS oz RSV)

Pogoste uporabe

Povečanje nosilnosti temeljnih tal, kar omogoča zmanjšanje velikosti kontaktnih podlag za prenos obtežb (posledično potrebni manjši pasovni, točkovni temelji)
Povečanje togosti
Povečanje strižnih napetosti
Blaženje potenciala liquefakcije oz. utekočinjenja temeljnih tal
Zmanjšanje absolutnih posedkov
Zmanjšanje diferenčnih posedkov med projektranimi objekti in okolico

Proces

Za ustrezno izvedeno izboljšavo temeljnih tal je potrebno dosledno upoštevati postopke izvedbe. Vibrirani gruščnati slopi se najpogosteje izvajajo z zaklopnim vibratorjem, ki je vgrajen na izvedbeno garnituro z aktivacijsko možnostjo in je kontrolirano voden. Vgrajevanje kamnitega materiala se tako dovaja po metodi „bottom feed“ in po suhem ali mokrem postopku t.j. dovajanje kamnitega materiala na mesto izvedbe skozi konico vibracijske igle na podlagi zračnega pritiska ali s pomočjo vode. Dovajanje vode po mokrem postopku je smiselno npr. kadar je potrebno prodreti skozi kompaktnejše vmesne sloje temeljnih tal.

Vibracijska igla z zaklopnim vibratorjem je kontrolirano vodena z vodilom, ki se nahaja na drogu delovne garniture. S tem načinom je omogočeno vgrajevanje kamnitega materiala na podlagi sprožene energije elektro-vibratorja in dodatno približno polovice aktivne teže celotne mehanizacije:

  • VGS slop se mora izvajati s ponavljajočimi nihanji vibracijske igle z hodom ca. 0,5-1,0 m s čimer se nabija vgradni kamniti material v temeljna tla z aktivno težo.
  • Izvedba slopa se mora izvajati od spodaj navzgor v majhnih korakih, kar pomeni, da se vibrator v vsakem koraku izvleče za max. ca. 0,5-1,5 m – prostor pod konico zaklopnega vibratorja se pod pritiskom zapolni z lomljencem, ki se nahaja pod pritiskom v notranji cevi vibracijske igle.
  • Nato se mora vibracijska igla z zaklopnim vibratorjem potopiti za ca. 0,5 – 1,0 m v zapolnjeni prostor z lomljencem, ki se na tak način še sekundarno komprimira z aktivno težo mehanizacije. Hod potopitve in dovajanje kamnitega materiala mora biti večji v mehkejših slojih.
  • Zaradi uporabe zračnega pritiska pri izvedbi je omogočeno tudi, da se pri zgoraj opisanem procesu stena zemljine ne poruši in ne pride do mešanja dovedenega materiala z okoliškim materialom.

Prednosti

Vsestranska metoda za izboljšanje temeljnih tal, ki jo je mogoče prilagoditi najrazličnejšim pogojem tal in zahtevam temeljenja
Ponuja ekonomično rešitev za izboljšanje temeljnih tal
Možna izvedba do skoraj vsake globine
Hitra izvedba, tako da lahko nadaljnje z gradbenimi deli sledi zelo hitro
Izboljšanje temeljnih tal omogoča standardno plitvo temeljenje
Okolju prijazna tehnologija, saj uporablja naravne materiale za vgradnjo
Izjemno tih postopek izvedbe z nizkimi vibracijami
Z uporabo postopka razrivanja okoliške zemljine pri izvedbi je treba odstraniti le majhno količino izkopa, kar zmanjša stroške odstranjevanja izvrtanega materiala

Zagotavljanje kakovosti

Proces izvedbe je nadzorovan in beležen. Vse meritve so elektronske in kompletno avtomatizirane. Meri se kontinuirano številne karakteristike, ki se jih beleži na rojstnem listu. Dodatna kontrola se izvaja s pomočjo statičnih obremenilnih testov (enojnega slopa ali skupine slopov) ter kontrolnim preverjanjem premera slopa na različnih globinah.