Pri tem sistemu izvedbe gre za izvedbo betonskih armiranih pilotov klasičnih premerov preko 300 mm, ki se izvajajo s sistemi vrtalnih garnitur za izvedbo mikro pilotov.

Kleinbohrpfahlsysteme mit großem Durchmesser

Pogoste uporabe

Temeljenje objektov
Zavarovanje gradbenih jam
Infrastrukturni projekti

Proces

SiKul – Pilot

Standardna vrtalna garnitura za izvedbo vrvnih sider je prilagojena za izvedbo pilotov. Na garnituro je pritrjeno vrtalno ogrodje – kontinuirani vrtalni polž (450 mm – 630 mm), ki ga je možno uvrtati na globino do 9,5m. Pri izvlačenju vrtalnega ogrodja nazaj proti površju se istočasno skozi votlo jedro vrtalnega ogrodja črpa beton od spodaj navzgor. V s svežim betonom zapolnjeni pilot ustreznega premera se vgradi armaturni koš skozi celotno dolžino pilota.

Prednosti

Prevzem visokih tlačnih, nateznih in prečnih obremenitev
Rešitev za projektirano temeljenje z velikimi obremenitvami na težko dostopnih mestih
Visoka nosilnost in možnost izvedbe v najrazličnejših pogojih tal
Izvedba pilotiranja s standardno garnituro za sidra občutno zniža stroške postavitve

Zagotavljanje kakovosti

Zaradi številnih že dokončanih najzahtevnejših gradbišč ima Keller Grundbau bogate izkušnje pri izdelavi te vrste pilotov. Nadaljnje zagotavljanje kakovosti je izvedba v skladu z tehničnimi normami in standardi.  Dodatna kontrola pa se izvaja s pomočjo preverjanja zveznosti z metodo PIT – test integritete pilota in preverjanja nosilnosti z metodama DLT in SLT – dinamični in statični obremenilni test.