Pri pilotih majhnih premerov, tako imenovanih mikro pilotih, gre za injekcijske pilote z osrednjo armaturno palico ali jekleno cevjo s premeri manjšimi od 300 mm. Piloti se lahko projektirajo na tlak, na nateg ali kombinirano na tlak / nateg, pri čemer se obremenitev prenaša v tla preko jeklenega elementa in cementa.

Mikro piloti

Pogoste uporabe

Temeljenje novih zgradb ali naknadno temeljenje že obstoječih stavb
Zaščita pred vzgonom talnih plošč
Gradbene jame in stabilizacija pobočij

Proces

Piloti se lahko vstavijo v predhodno izvrtano vrtino in se zapolnijo s cementno suspenzijo pod pritiskom ali pa se jih izdela kot samovrtalni element s hkratnim splakovanjem cementne suspenzije ob izvedbi. Premer pilotov in potrebna zaščita pred korozijo sta prilagojena statičnim zahtevam. Kot nosilni element se uporabljajo polne ali votle jeklene palice z valjanim neskončnim navojem. 

Elementi niso prednapeti. Njihova posebna prednost pa je, da jih je mogoče izdelovati tudi v zelo utesnjenih pogojih, z izjemno malo hrupa in z zanemarljivimi vibracijami. Mikro piloti so iz navedenih razlogov pogosto prva izbira pri obnovi obstoječih konstrukcij, ko je potrebno temeljenje ob ali pa celo v sami zgradbi.

Ker se mikro piloti izvajajo z razmeroma majhnimi in lahkimi vrtalnimi garniturami, so pogosto najboljša tehnična in ekonomska rešitev, primerna zlasti za manjše gradbene projekte.

Prednosti

Prevzema tlačne, natezne ali izmenično tlačne / natezne obremenitve, vendar z možnostjo prevzema majhnih strižnih obremenitev
Lahko se izvaja v zaprtih prostorih
Prilagodljiva nastavitev dolžin izvedbe
Lahko služi kot ekonomična alternativa uvrtanim pilotom
Lahko se kombinirajo z drugimi tehnikami temeljenja, ki predstavljajo tako stroškovno učinkovito alternativo

Zagotavljanje kakovosti

Keller Grundbau ima bogate izkušnje na področju obremenilnih preskusov v različnih temeljnih tleh. V kombinaciji z našim oddelkom za pripravo projektov temeljenja so tako individualno prilagojene vse rešitve točno določenemu projektu. Nadaljnje so za zagotavljanje kakovosti pomembni izvedba obremenilnih preskusov, ki jih predpisuje standard, pa tudi skladnost s proizvodnimi specifikacijami in ustreznimi standardi ali odobritvami proizvajalca.