Stalna ali začasna geotehnična sidra so prednapeti vrvni elementi, ki lahko prenesejo velike obremenitve in zmanjšajo vodoravne deformacije. Sestavljeni so iz sidrne glave, prostega dela in veznega dela sidra. 

V splošnem sta na voljo dva sidrna sistema: prednapeta sidra iz jeklenih pramen in palčna pasivna sidra. Geotehnična sidra so sestavljena iz več pramenov (običajno med 3 in 15). Pasivna sidra pa so sestavljena iz trdnih jeklenih palic z valjanim neskončnim navojem s premeri med 18 in 63 mm.

Geotehnična sidra

Pogoste uporabe

Sidranje konstrukcij
Sidranje zaščit gradbenih jam in ostalih izkopov, da se prepreči moteče razpiranje
Sidranje podpornih sten / zidov
Sidranje objektov za zaščito pred dvigom zaradi vzgona
Zaščita pobočij kjer obstaja nevarnost zdrsa

Proces

Jekleni napenjalni elementi, sestavljen iz prostega in veznega dela, se vgradijo v predhodno izvrtano stabilno vrtino ustreznega premera in se zapolnijo z cementno suspenzijo. Ko je sidro napeto, se sila prenese na vezni del po dolžini prostega dela in se tako vnese v okoliško zemljo. Sidrani gradbeni element se na tak način pred napne proti temeljnim tlom.

Pri vgradnji sider v plasti temeljnih tal z nizko nosilnostjo lahko območje oprijema razdelimo na več odsekov oz. veznih delov (SBMA = večstopenjsko sidro v eni vrtini). Na tak način se izboljša učinkovitost uporabe sile in zmanjšajo natezne dolžine samega sidra.

Prednosti

Ponuja ekonomično rešitev
Hitra izvedba
Okolju prijazna tehnologija
Izjemno tih postopek izvedbe z nizkimi vibracijami
Zmanjšanje vodoravnih pomikov zaradi pred napenjanja
Lahko se izvede v vsakih temeljnih tleh
Prihranek pri dimenzioniranju zavarovanja gradbenih izkopov
Odprava motečih razpiranj

Zagotavljanje kakovosti

Naše dolgoletne izkušnje pri uporabi sider vodijo k stalnemu nadzoru in izboljšanju kakovosti na naših projektih. Izvajamo lahko vse vrste obremenilnih ter nateznih preskusov. Nosilnost vsakega posameznega sidra se preveri in dokumentira s predpisanimi preskusi napenjanja. Prav tako je pomembno upoštevati proizvodne specifikacije v skladu z odobritvami proizvajalca v kombinaciji z ustreznimi standardi. Uporaba optičnih vlaken in programske opreme z monitoringom prenosa sil iz veznega dela geotehničnega sidra v okoliška temeljna tla.