Verjamemo, da zaradi dela, ki ga opravljamo, ali storitev, ki jih zagotavljamo, nihče ne sme trpeti škode. Naš končni cilj je z doslednim zagotavljanjem varnosti in zdravja pri vsem svojem delovanju doseči ničelno število incidentov.

Odgovornost vsakogar

Zavedamo se, da je za varnost odgovoren vsak. Skrbimo, da so vsi naši sodelavci, izvajalci in tretje osebe ustrezno usposobljeni, da se samozavestno spopadejo z nevarnimi praksami ter o njih poročajo. Le s skupnim delom in razumevanjem, da vsak od nas igra svojo vlogo, bomo resnično napredovali.

Vse incidente je mogoče preprečiti

Verjamemo, da je vse poškodbe in poklicne bolezni mogoče preprečiti.

Brez ponovitev

Nenehno si prizadevamo odpravljati vzroke nezgod in tveganj, pri čemer se učimo iz vsakega incidenta posebej, tako da se ta nikoli več ne ponovi.

Varnostni standardi

Vselej sledimo ustreznim zdravstvenim in varnostnim standardom oz. postopkom ter skrbimo za ustrezna orodja ter opremo.

Pooblastilo za ustavitev dela 

Vsi smo odgovorni za to, da spregovorimo, takoj ko opazimo nevarne prakse, zato nam je vsem dodeljeno pooblastilo, da delo brez tveganja posledic zaustavimo, dokler ni zagotovljena varnost.

Vodilni v zagotavljanju varnosti

Za varnost naših sodelavcev so odgovorni tako vodstveni kadri kot nadzorniki, zato pričakujemo, da bodo učinkovito skrbeli za zagotavljanje varnosti.