Izboljšava temeljnih tal na podlagi izvedbe z vibriranimi betonskimi slopi (VBS) se izvaja na podlagi Splošnega gradbenega dovoljenja Nemškega Inštituta za gradbeno tehniko, ki je bila izdana za vibrirane betonske slope VBS oz. BSS (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Deutsches Institut für Bautechnik; Zulassungsgegenstand: Vermörtelte Stopfsäulen (VSS), Fertigmörtel-Stopfsäulen (FSS) in Beton-Stopfsäulen (BSS)).

Vibrirani betonski slopi (VBS oz BSS)

Pogoste uporabe

Povečanje nosilnosti temeljnih tal, kar omogoča zmanjšanje velikosti kontaktnih podlag za prenos obtežb (posledično potrebni manjši pasovni, točkovni temelji)
Povečanje togosti
Povečanje strižnih napetosti
Blaženje potenciala liquefakcije oz. utekočinjenja temeljnih tal
Zmanjšanje absolutnih posedkov
Zmanjšanje diferenčnih posedkov med projektiranimi objekti in okolico

Proces

VBS predstavlja nadaljevanje razvoja sistemov izvedbe izboljšave temeljnih tal z VGS – z vibriranimi gruščnatimi slopi, kjer pa se namesto lomljenega kamnitega materiala vgrajuje pusti beton različnih tlačnih trdnosti (npr. C12/15 ali C15/20). Pusti beton se uporablja zato, ker ga je možno nabijati v temeljna tla na podlagi vibracij vibratorja, dovajanega zračnega pritiska in aktivacijske energije, ki je povzročena z težo nosilne garniture – enako kot pri VGS. Črpni beton se pri tej metodi vgrajevanja ne uporablja, ker zaradi neustrezne viskoznosti ni mogoče nabijati v tla. 

Uporaba VBS – vibriranih betonskih slopov pride v poštev, ko je potrebno izboljšati geotehnične karakteristike meljnatih in glinenih materialov oz. materialov, ki imajo relativno majhno možnost (samo-) komprimiranja.

Za ustrezno izvedeno izboljšavo temeljnih tal je potrebno dosledno upoštevati postopke izvedbe. Vibrirani betonski slopi se najpogosteje izvajajo z zaklopnim vibratorjem, ki je vgrajen na izvedbeno garnituro z aktivacijsko možnostjo in je kontrolirano voden. Vgrajevanje pustega betona se tako dovaja po metodi „bottom feed“ t.j. dovajanje pustega betona na mesto izvedbe skozi konico vibracijske igle na podlagi zračnega pritiska. 

Vibracijska igla z zaklopnim vibratorjem je kontrolirano vodena z vodilom, ki se nahaja na drogu delovne garniture. S tem načinom je omogočeno vgrajevanje pustega betona na podlagi sprožene energije elektro-vibratorja in dodatno približno polovice aktivne teže celotne mehanizacije:

  • VGS slop se mora izvajati s ponavljajočimi nihanji vibracijske igle z hodom ca. 0,5-1,0 m s čimer se nabija vgradni beton v temeljna tla z aktivno težo
  • Izvedba slopa se mora izvajati od spodaj navzgor v majhnih korakih, kar pomeni, da se vibrator v vsakem koraku izvleče za max. ca. 0,5-1,5 m – prostor pod konico zaklopnega vibratorja se pod pritiskom zapolni z pustim betonom, ki se nahaja pod pritiskom v notranji cevi vibracijske igle
  • Nato se mora vibracijska igla z zaklopnim vibratorjem potopiti za ca. 0,5 – 1,0 m v zapolnjeni prostor z lomljencem, ki se na tak način še sekundarno komprimira z aktivno težo mehanizacije. Hod potopitve in dovajanje pustega betona mora biti večji v mehkejših slojih
  • Zaradi uporabe zračnega pritiska pri izvedbi je omogočeno tudi, da se pri zgoraj opisanem procesu stena zemljine ne poruši in ne pride do mešanja dovedenega materiala z okoliškim materialom

Prednosti

Vsestranska metoda za izboljšanje temeljnih tal, ki jo je mogoče prilagoditi najrazličnejšim pogojem tal in zahtevam temeljenja
Ponuja ekonomično rešitev za izboljšanje temeljnih tal
Hitra izvedba, tako da lahko nadaljnje z gradbenimi deli sledi zelo hitro
Okolju prijazna tehnologija, saj uporablja naravne materiale za vgradnjo
Izjemno tih postopek izvedbe z nizkimi vibracijami
Z uporabo postopka razrivanja okoliške zemljine pri izvedbi je treba odstraniti le majhno količino izkopa, kar zmanjša stroške odstranjevanja izvrtanega materiala

Zagotavljanje kakovosti

Proces izvedbe je nadzorovan in beležen. Vse meritve so elektronske in kompletno avtomatizirane. Meri se kontinuirano številne karakteristike, ki se jih beleži na rojstnem listu. Dodatna kontrola se izvaja s pomočjo preverjanja zveznosti z metodo PIT – test integritete pilota in preverjanja nosilnosti z metodama DLT in SLT – dinamični in statični obremenilni test.