S strani investitorjev Sanolabor d.d. in Nepremičninskega sklada invalidskega in pokojninskega zavarovanja d.o.o. je bil na Škofljici zgrajen  Dom starejših občanov tlorisne površine ca. 2.500m2 in Oskrbovana stanovanja tlorisne površine ca. 850m2 s pripadajočimi dostopnimi cestami, parkirišči ter intervencijsko cesto, površine ca. 2.200m2.

Izboljšava temeljnih tal po tehnologijah Keller

Projekt

Oba objekta dosegata z visokim pritličjem, dvema nadstropjema in podstrešjem višino ca. 12,5 metra in sta zgrajena na tleh, ki so bila izboljšana z vibriranimi betonskimi slopi BSS po sistemu Keller. Objekta sta brez kleti na temeljni plošči debeline 40 centimetrov. Na območju povoznih površin je Keller izvedel vibrirane gruščnate slope RSV, katerih tehnologija je prav tako plod lastnega znanja in razvoja.

Izziv

Izvedba slopov je bila predvidena na dolžino ca. 16 metrov – oz. v stabilno in nosilno podlago, ki se nahaja na približno 15 do 17 metrih pod površjem. Sama izvedba slopa je potekala z vibracijsko iglo „Beta 70kW - Keller“, ki je pritrjena na nosilno garnituro TR04; Beton oz. Lomljenec se je vgrajeval skozi vibracijsko iglo, preko podajne košare in zaklopne komore.

Rešitev

Izvedena dela:

8.860 t.m. vibriranih betonskih slopov BSS - sistem Keller

11.330 t.m. vibriranih gruščnatih slopov RSV - sistem Keller

Projektna dejstva

Lastnik (-i)

Sanolabor d.d.
Nepremičninski sklad invalidskega in pokojninskega zavarovanja d.o.o.

Kellerjeve poslovne enote

Keller Grundbau GmbH, Söding pri Gradcu

Glavni izvajalec (-i)

SGP Graditelj d.d.

Inženir (-ji)

Projekt temeljenja: SLP d.o.o., Ljubljana