HaloCrete® - Sanacija onesnaženj z kloriranimi ogljikovodiki z tehnologijo jet grouting

HaloCrete®

Pogoste uporabe

Na kontaminiranih območjih (klorirani ogljikovodiki, razlita goriva ipd.)
Za sanacijo onesnaženih območij

Proces

HaloCrete® predstavlja nadaljnji razvoj procesa jet grouting Soilcrete®. Pri HaloCrete® je formulacija suspenzije dopolnjena na tak način, da je možno globinsko vgrajevanje reagente, ki omogočajo kemično razgradnjo onesnaževala. V večini primerov se za sanacijo onesnaženega območja uporablja kalijev permanganat (KMnO4), oksidacijsko sredstvo. 

Izziv takšnega projekta sanacije je v detajlnem načrtovanju. Ocena obsega območij, ki jih je treba obdelati, in popis onesnaženja je mogoča le z obsežnimi raziskovalnimi ukrepi in v sodelovanju s strokovnjaki, ki razpolagajo z ustreznimi izkušnjami. Ko so vsa vprašanja dokončno razjasnjena, se lahko formulacija vgradne suspenzije določi v laboratoriju. Med ostalim je potrebno upoštevati značilnosti temeljnih tal, ki se sanirajo. Dejanska izvedba ni problematična; kalijev permanganat se doda vgradni suspenziji, sama izvedba pa se bistveno ne razlikuje od običajne jet grouting Soilcrete® izvedbe. Posebna pozornost velja logistiki povratne odpadne suspenzije.

Prednosti

Prilagoditev vrsti onesnaženja
Zagotovljeno mešanje reagenta z kontaminacijo
Možnost izvedbe pred, v in pod objekti oz. infrastrukturo
Uporabna povsod, kjer je to tehnično mogoče
Sinergijski učinki z varovanjem izkopa gradbenih jam in temeljenja

Zagotavljanje kakovosti

Nadzor uspešnosti se izvaja s pomočjo odvzema vertikalnih in horizontalnih vrtin, odvzetih is slopov, ki se pregledujejo v pooblaščenem laboratoriju.