Širok portfolio izdelkov [podjetja] pomeni, da imajo naši svetovalni inženirji več možnosti izbire, ko gre za učinkovito in uspešno pripravo izvedbe projekta.

Tako se lahko stroškovno in kvalitativno učinkovito oblikujejo geotehnične rešitve, ki služijo kot osnova glavnemu geotehničnemu projektu za izvedbo.

Z neposredno podporo je na voljo naš team svetovalnih in razvojnih strokovnjakov, ki vas neposredno pripelje do optimalnih rešitev pri snovanju projektov.

Ker se projekti izvajajo v vedno bolj zapletenih okoljih in v vedno večjem obsegu, so zahtevane geotehnične rešitve iz tega vidika prav tako vedno bolj zapletene - in zahtevajo običajno uporabo kombinacij več različnih geotehničnih postopkov v eni rešitvi.