KDP – Keller duktilni piloti imajo širok spekter uporabe. Uporablja se pri temeljenju objektov, kot temelj opornikov mostov ali kot zaščita pobočij in nasipov.

Keller Duktilni pilot (KDP)

Pogoste uporabe

Gradnja stavb
Industrijska gradnja
Temeljenje podzemnih vodov
Temeljenje mostov
Zaščita nasipov
Temeljenje težko dostopnih objektov in objektov pod nateznimi obremenitvami, kot so npr. daljnovodi

Proces

Po pripravi delovnega platoja se na območju temeljev na lokacijo izvedbe KDP-pilota namesti jeklen začetni nastavek, ki je optimalno oblikovan za prebijanje temeljnih tal pri zabijanju pilota. Na nastavek se namestijo litoželezni piloti, dolžine med 5 in 6 m, ki se jih v nadaljevanju povezuje z povezovalnimi nastavki, kar omogoča izvedbo skoraj poljubnih dolžin KDP – pilotov. Cevni odseki se v temeljna tla zabijajo s hidravličnim kladivom z različnimi frekvencami zabijanja, v odvisnosti od tipa temeljnih tal, ki je pritrjeno na hidravlični bager.

Glede na premer uporabljenega jeklenega začetnega nastavka se razlikuje med dvema konstrukcijskima možnostma izvedbe KDP – pilotov: 

  • KDP – piloti z razširjenim začetnim nastavkom, ki so napolnjeni z betonom pod pritiskom (beton se črpa skozi cev pilota tako dolgo, da priteče skozi stransko odprtino ob dnu pilota in ob plašču pilota nazaj na površje pri čemer nastane okrog jeklenega jedra pilota betonski plašč). Pri tej varianti izvedbe se obremenitve prenašajo v temeljna tla preko plašča in konice pilota.
  • KDP – piloti brez razširjenega začetnega nastavka, ki so napolnjeni z betonom brez pritiska (beton se črpa skozi cev pilota tako dolgo, da se zapolni votla notranjost litoželeznega pilota). Pri tej varianti izvedbe se obremenitve prenašajo v temeljna tla v glavnem samo preko konice pilota.

Po izdelavi se na zgornjo koto pilota namesti naglavna jeklena plošča, ki služi za porazdelitev obremenitev. V primeru, da je potrebno prevzeti projektirane natezne obremenitve se v sveži beton v pilot namesti jekleni nastavek v obliki armaturnega jekla oz. GEWI®-jekla, ki omogoča prevzem nateznih obremenitev.

Prednosti

Proizvodnja do 800 t. m. pilotov na eno delovno izmeno
Sistem, ki omogoča poljubno izvedbo po dolžini, brez odpadnega materiala
Brez izvrtanega odpadnega materiala
Karakteristične nosilnosti do 1.200 kN
Uporaben sistem za vrsto različnih tipov temeljnih tal
Lahek in prilagodljiv sistem pilotiranja, ki je primeren tudi za manjša gradbišča
Stroškovno optimizirano temeljenje
Nizke zahteve za pripravo delovne površine za izvedbeno garnituro

Zagotavljanje kakovosti

Podjetje Keller Grundbau je v zadnjih letih pridobil ogromno izkušenj pri izvedbi zabitih duktilnih pilotov. Ob upoštevanju karakteristik zabijalnega kladiva, časa zabijanja in geometrije pilota je mogoče uporabiti empirično razvite kriterije zabijanja pilotov, ki izhajajo iz številnih rezultatov obremenilnih testov, npr. iz sistema baze rezultatov obremenilnih testov Pile HAY-Proof-System®, ki lahko dolžino pilota optimalno prilagodi zahtevani nosilnosti glede na same lokalne karakteristike temeljnih tal.