Tla pogosto potrebujejo obdelavo, da vzdržijo težo stavbe ali da prenesejo obremenitve, ki jih nalaga snovana infrastruktura. To se lahko doseže z tehnologijami izboljšave temeljnih tal ali z izvedbo temeljenja tako, da se obremenitve prenesejo na globje nosilnejše sloje temeljnih tal.