V podjetju Keller smo zavezani boljšemu razumevanju svojega prispevka k trajnostnemu razvoju in sodelovanju s strankami ter deležniki v smeri zmanjšanja morebitnih vplivov. 

Kaj nam pomeni trajnost 

To, kar trajnost pomeni za Keller, opredeljujemo s štirimi točkami:  

Naše zaveze trajnosti 

Cilji Združenih narodov glede trajnostnega razvoja (SDG) so namenjeni obravnavi največjih svetovnih izzivov in zagotovitvi univerzalnega trajnostnega jezika. 

Zagotavljajo tudi uporaben okvir za razumevanje, kako k temu prispevajo različni projekti in dejavnosti, ki jih opravljamo v podjetju Keller. 

Verjamemo, da lahko sami precej vplivamo na naslednjih osem z našo osnovno dejavnostjo najbolje usklajenih ciljev. 

Naša vodilna vloga 

Vsak dan ljudje po vsem svetu živijo in delajo na terenu, ki ga je pripravil Keller, največji svetovni izvajalec geotehničnih projektov. 

Najboljše rešitve 

Naše tehnike, ki delujejo samostojno ali združeno, rešujejo širok spekter izzivov v celotnem gradbenem sektorju – od industrijskih, komercialnih in stanovanjskih projektov do infrastrukturnih gradenj jezov, predorov, prevoza in čiščenja vode ter projektov za reševanje okolijskih izzivov. 

Globalna moč in lokalna usmerjenost sta tisto, kar nas dela edinstvene. Naše poznavanje lokalnih trgov in zemeljskih razmer nam omogoča idealen položaj za razumevanje in ustrezno odzivanje na specifične lokalne inženirske izzive. Naša globalna baza znanja nam pri iskanju optimalnih rešitev omogoča uporabo bogatih izkušenj in najbistrejšega razuma v panogi. Precejšen del je pridobljen na podlagi javnih razpisov Snovanje in gradnja z inovativnimi rešitvami zasnove. 

Z 10.000 zaposlenimi in delovanjem na šestih celinah premoremo zadostne človeške vire, strokovno znanje, izkušnje in finančno stabilnost, da se lahko vselej hitro odzovemo, opravimo delo in ga varno zaključimo. 

S povezovanjem globalnih virov in lokalnega znanja se sicer lahko po vsem svetu lotevamo največjih in najzahtevnejših projektov, vendar pa je enako pomembno opravljanje vsakodnevnega dela, tako da se skupaj vsako leto lotimo sedem tisoč projektov brez konkurence. 

Preverjeni rezultati na področjih zdravja in varnosti    

Verjamemo, da s svojim delom nikomur ne smemo škodovati, naš končni cilj pa je ničelno povzročanje škode. 

Našo uspešnost pri tem dokazuje ena od najnižjih stopenj pogostosti nesreč v panogi, medtem ko nam je zavezanost vodstva in zaposlenih v smislu »Razmišljamo varno, delamo varno in varno se vračamo domov« prinesla številne nagrade in priznanja panožnih teles, pa tudi naših strank.  

Učenje gradnje v geotehnični skupnosti 

Ponosni smo na vodilno mesto, ki ga zasedamo v geotehnični panogi pri razvoju in izmenjavi znanj ter napredku celotne panoge. Številne naše ekipe igrajo ključne vloge v poklicnih združenjih in panožnih dejavnostih po vsem svetu, s tem pa prispeva k razvoju industrijskih specifikacij, smernic in kodeksov. 

Naša lokalna podjetja neprestano izmenjujejo znanja z zaposlenimi, kolegi, strankami in dobavitelji s pomočjo tehničnih dokumentov, seminarjev in terenskih obiskov. Ne le da takšna dejavnost pospešuje celotno panogo, ustvarja tudi številne nove priložnosti za prepoznavnost naših zaposlenih in nagrad za prispevke.  

Partnerstva v izobraževanju 

Osebje podjetij v okviru celotne skupine ohranja tesne stike s partnerskimi univerzami v smislu izmenjav najboljših praks in predstavitev primerov vodilnega inženiringa. 

Prav tako je Keller z Univerzo v Surreyju v Veliki Britaniji sestavil skupno ekipo za izvedbo raziskovalnega projekta s ciljem ugotavljanja in spodbujanja najboljših trajnostnih praks v celotnem našem delovanju. 

Trajnost v praksi 

A Keller rig on the Sallanches project

Geotehnične rešitve

za nizkoogljično gradnjo z malo vpliva na okolje
za nizkoogljično gradnjo z malo vpliva na okolje
za nizkoogljično gradnjo z malo vpliva na okolje
za nizkoogljično gradnjo z malo vpliva na okolje
Nauči se več