Jet grouting tehnologija se je pričela uporabljati leta 1979, ko je podjetje Keller Grundbau iz Nemčije pridobilo za to potrebno licenco iz Japonske in uvedlo sistem izvedbe Soilcrete®. Skozi leta se je nato tehnologija intenzivno razvijala do stopnje, da je dandanes mogoče projektirati in varno izvajati najzahtevnejše projekte v geotehniki. Pri tehniki se razume zamenjava finih delcev v temeljnih tleh z cementno suspenzijo na podlagi povzročenega erodiranja temeljnih tal s cementno suspenzijo pod visokim pritiskom.

Jet Grouting Soilcrete®

Pogoste uporabe

Temeljenje objektov
Zavarovanje gradbenih jam, pri podpornih konstrukcijah
Zavarovanje gradbenih jam
Kjer je z najmanjšo vrtalno garnituro mogoče priti skozi 0,9 m široko odprtino ali kjer je potrebno vrtati tudi do 50 m globoko.

Proces

Jet grouting je mogoče izvajati po enofaznem (Mono), dvofaznem (Duplex) in trofaznem sistemu (Triplex). Uporaba je odvisna od sestave tal; Sistem Duplex se praviloma uporablja v peščenih in gramoznih tleh, sistem Triplex pa je možno uporabljati v glinenih in glineno meljastih tleh, ki jih je potrebno »predrezati« in tako dovolj razrečiti z vodnim curkom pod pritiskom, da material lahko priteče na površje v obliki povratne suspenzije. Enofazni sistem se v praksi samostojno ne uporablja več. Keller je razvil in uporablja enofazni sistem v kombinaciji z vodno gnanim kladivom kjer je možno v enem hodu oz. fazi z kladivom/monitorjem vrtati na predvideno globino in nato izvesti JG Soilcrete®.

Najprej se z vrtalno garnituro zavrta na predvideno globino. Nato je z opremo jet grouting Duplex v neugodnih temeljnih tleh kot npr. v glini možno temeljna tla predhodno »predrezati« z vodnim curkom in tako izriniti slab material na površje v obliki povratne suspenzije. Monitor oz. vrtalno ogrodje se nato vrne nazaj na končno globino jet grouting Soilcrete® slopa in se s predvidenimi parametri prične z vgrajevanjem cementne suspenzije pod visokim pritiskom.

Prednosti

Primerno za skoraj vsaka temeljna tla od gline do grobega gramoza
Prilagodljivo za izvajanje del tudi v zaprtih prostorih, npr. v kleteh
Lahko prodre v globlje plasti temeljnih tal, neodvisno od tega ali je potrebno obdelati zgornje plasti
Pogosto vodi do pozitivnih časovnih efektov v primerjavi z uporabo klasičnih tehnik
Lahko se izvaja brez motenja ali prekinitve običajnega delovanja (npr. v bližini železniških tirov / ali na njih).

Zagotavljanje kakovosti

Kot pionir v tej panogi je Keller tehnologijo na nemški trg prinesel leta 1979 - danes se jo uporablja po vsem svetu. Nenehno raziskovalno in inovacijsko delo ter nenehne naložbe v izboljšavo opreme je podjetje naredilo v vodilnega na trgu in v tehnologiji. 

Za doseganje in kontroliranje ustrezne kvalitete in geometrije izvedbe JG elementov je Keller v Avstriji razvil in izpopolnil sistem, ki se imenuje ACI® – Acoustic Column Inspector® in je v kombinaciji z inklinometrskim merjenjem deviacij vsakega izvedenega JG elementa izjemno zanesljiva metoda, ki omogoča kvalitetno kontrolo in izvedbo.

Avtomatska kontrola proizvodnih parametrov, kot so globina, tlak, pretok, hitrost dviganja in vrtenja monitorja in vrtalnega ogrodja, se elektronsko beležijo v realnem času, da se zagotovi zahtevana kakovost procesa.

ACI® – Acoustic Column Inspector®

Metoda ACI® se uporablja za določanje variabilnih parametrov pri izvedbi (to je hitrost dvigovanja in rotiranja ogrodja oz. suspenzijske šobe za npr. ciljni premer D). Parametre je tako mogoče natančno definirati skozi celotno globino JG elementa, da se prilagajajo sestavi tal. 

Sistem preverjanja je izjemno enostaven; in sicer – poenostavljeno se na ciljni rob JG slopa se levo in desno od centra npr. na razdalji D/2 do končne globine JG slopa uvrtata dve jekleni palici na katerih se nahajata akustična senzorja zvoka. Ob izvajanju JG slopa je nato potrebno samo prilagajati hitrost dvigovanja in rotiranja ogrodja tako, da JG curek cementne suspenzije konstantno erodira do jeklene palice. Ko se tako dobijo enakomerni akustični signali po vsej višini je bil izveden JG slop z dejanskim premerom D.