Podjetje Zlatarna Celje d.o.o. je v središču prestolnice Ljubljana zgradila še en luksuzni hotel s štirimi kletnimi etažami s skupno višino stolpnice, ki sega nad 80 m.

Zaščita izkopa gradbene jame po tehnologijah Keller

Projekt

Obseg del zavarovanja izkopa gradbene jame:

2.200 t.m. Jet Grouting Soilcrete Duplex slopi premera 200 cm na medosnem razmaku 170 cm

4.650 t.m. 4 in 5 pramenska začasna geotehničina sidra dolžine do ca. 16 m

Izziv

Do 8,0 m globok peščen prod in nato do 16,0 m globok konglomerat, ki vsebuje delno peščene plasti, se je izkazal za izjemno zapletenega pri izbiri rešitve zavarovanja gradbene jame. Variantno so bili predlagani in izvedeni Jet Grouting Soilcrete Duplex slopi in začasna geotehničina sidra s kontrolo izvedbe po metodi ACI (Acoustic Column Inspector).

Rešitev

Podjetje Keller Grundbau GmbH je uspešno izdelalo zaščito izkopa gradbene jame, prilagojeno zapletenim razmeram, z dimenzijami približno 55 m x 40 m in globino izkopa 18,5 m v centru prestolnice.

Projektna dejstva

Lastnik (-i)

Zlatarna Celje d.o.o.

Kellerjeve poslovne enote

Keller Grundbau GmbH, Söding pri Gradcu

Glavni izvajalec (-i)

Keller Grundbau GmbH

Inženir (-ji)

Projekt zavarovanja gradbene jame in raziskava tal: SLP d.o.o., Ljubljana
Revizija projekta zavarovanja gradbene jame: Univerza v Ljubljani in Insitu Geotechnik Graz GmbH