Deep soil mixing (DSM) se vedno pogosteje uporablja za izboljšanje tal z majhno nosilnostjo v primeru težav s temeljenjem in za ukrepe tesnjenja.

Deep Soil Mixing (DSM) – Mokri postopek

Pogoste uporabe

Stabilizacija jezov in izvedba tesnilnih zaves
Stabilizacija jezov in izvedba tesnilnih zaves
Stabilizacija izkopov gradbenih jam
Zaščita pobočij in nasipov
Blaženje potenciala za liquefakcijo oz. utekočinjenje temeljnih tal
Zmanjšanje absolutnih posedkov
Zmanjšanje diferenčnih posedkov
Izboljšanje tal in sanacija ter imobilizacija onesnaženih območij

Proces

Pri globinskem mešanju tal z cementno maso se vrtalno ogrodje (v enojni, dvojni ali trojni izvedbi) na katerem so posebne lopate za mešanje temeljnih tal z vgradnim materialom zavrtajo na predvideno izvedbeno globino.

Prednosti

Hitra in nezahtevna izvedba

Zagotavljanje kakovosti

Proces izvedbe je nadzorovan in beležen. Vse meritve so elektronske in kompletno avtomatizirane. Meri se kontinuirano številne karakteristike, ki se jih beleži na rojstnem listu. Dodatno poteka ob izvedbi tekoča kontrola odvzema vzorcev iz sveže izvedenih DSM - slopov v tekočem stanju (vzorec sveže vgrajene cementne mešanice). S pomočjo vrtanja jeder iz slopov se dodatno lahko preverja homogenost, integriteta, prepustnost in togost proizvedenih DSM – elementov.