Na garnituro je pritrjeno vrtalno ogrodje – kontinuirani vrtalni polž, ki se ga uvrta na projektirano globino izvedbe pilota. Pri izvlačenju vrtalnega ogrodja nazaj proti površju se istočasno skozi votlo jedro vrtalnega ogrodja črpa beton od spodaj navzgor. V s svežim betonom zapolnjeni pilot ustreznega premera se vgradi armaturni koš skozi celotno dolžino pilota.

Ta sistem izvedbe omogoča doseganje večjih zmogljivosti izvedbe, kot je to mogoče pri običajnih uvrtanih pilotih s cevitvijo oz. z obložnimi jeklenimi cevmi.

Vrtani CFA piloti

Pogoste uporabe

Temeljenje objektov
Zavarovanje gradbenih jam
Infrastrukturni projekti

Proces

Vrtane CFA pilote se lahko izdela z vgradno armature samo za ojačitev glave pilota ali pa z vgradnjo armaturnega koša skozi celotno dolžino pilota, ki ga je po potrebi možno uvibrirati z zato posebej razvitim vibracijskim sistemom, ki omogoča natančno vertikalno uvibriranje.

Prednosti

Prevzem visokih tlačnih, nateznih in prečnih obremenitev
Izvedba premerov med 400 in 880 mm
Izvedbena globina pilotiranja do 28 m
Nizke vibracije
Nizke emisije hrupa

Zagotavljanje kakovosti

Za zagotovitev visokokakovostne izvedbe pilotov je nujen strog nadzor proizvodnega procesa. Vse vrtalne garniture so opremljene z občutljivimi, najsodobnejšimi instrumenti, ki spremljajo vse proizvodne parametre, kot so globina vrtanja, prodiranje in hitrost izvleka polža ter količino vgradnega betona.

Omenjeni sistem merilne tehnologije beleži za vsak pilot posebej vse podatke o izvedbi pilota z identifikacijsko številko, datumom in uro izvedbe ter operaterjem.

Zagotavljanje kakovosti lahko vključuje v nadaljevanju preskuse vgradnega materiala in izvedba v skladu z tehničnimi normami in standardi.  Dodatna kontrola pa se izvaja s pomočjo preverjanja zveznosti z metodo PIT – test integritete pilota in preverjanja nosilnosti z metodama DLT in SLT – dinamični in statični obremenilni test.