Globoko temeljenje z vibriranimi betonskimi piloti (VBP) se izvaja na podlagi Splošnega gradbenega dovoljenja Nemškega Inštituta za gradbeno tehniko, ki je bila izdana za vibrirane betonske pilote VBP oz BRS (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Deutsches Institut für Bautechnik; Zulassungsgegenstand: Betonrüttelsäulen (BRS)).

Pogoste uporabe

Zmanjšanje absolutnih posedkov
Zmanjšanje diferenčnih posedkov med projektranimi objekti in okolico

Proces

VBP oz. BRS predstavlja nadaljevanje razvoja sistemov izvedbe izboljšave temeljnih tal z VGS – z vibriranimi gruščnatimi slopi in BSS – z vibriranimi betonskimi slopi, kjer pa se namesto lomljenega kamnitega materiala ali pustega betona (npr. C12/15 ali C15/20) vgrajuje črpni beton različnih tlačnih trdnosti (npr. C25/30 ali C30/37).

Črpnega betona se pri tej metodi vgrajevanja zaradi neustrezne viskoznosti ni mogoče nabijati v tla – zato odpade efekt izboljšave temeljnih tal v primerjavi z sistemom izvedbe VGS ali VBS. Uporaba VBP oz. BRS – vibriranih betonskih pilotov pride v poštev, ko je potrebno klasično prenesti projektirane obtežbe v nosilne nižje ležeče sloje temeljnih tal.

Za ustrezno izvedeno globoko temeljenje z VBP oz. BRS – vibriranimi betonskimi piloti je potrebno dosledno upoštevati postopke izvedbe. Izvajanje s posebnim vibratorjem, ki je vgrajen na izvedbeno garnituro z aktivacijsko možnostjo in je kontrolirano voden.

Vgrajevanje materiala se tako dovaja po metodi „bottom feed“ t.j. dovajanje črpnega betona na mesto izvedbe skozi konico vibracijske igle z pomočjo betonske črpalke. Slop se mora izvajati s kontinuiranim vlečenjem vibracijske igle nazaj proti površju in hkratnim kontinuiranim črpanjem betona.

Prednosti

Ponuja ekonomično rešitev temeljenja
Hitra izvedba, tako da lahko nadaljnje z gradbenimi deli sledi zelo hitro
Okolju prijazna tehnologija
Izjemno tih postopek izvedbe z nizkimi vibracijami
Z uporabo postopka razrivanja okoliške zemljine pri izvedbi je treba odstraniti le majhno količino izkopa, kar zmanjša stroške odstranjevanja izvrtanega materiala

Zagotavljanje kakovosti

Proces izvedbe je nadzorovan in beležen. Vse meritve so elektronske in kompletno avtomatizirane. Meri se kontinuirano številne karakteristike, ki se jih beleži na rojstnem listu. Dodatna kontrola se izvaja s pomočjo preverjanja zveznosti z metodo PIT – test integritete pilota in preverjanja nosilnosti z metodama DLT in SLT – dinamični in statični obremenilni test.