Investitor Prva Hiša d.o.o., Družba za razvoj nepremičninskih projektov iz Ljubljane je zgradilo v bližini centra Ljubljane nadstandardno stanovanjsko sosesko Jurčkova in sicer 8 stanovanjskih blokov skupne zazidljive površine ca. 8.000 m2.

Globoko temeljenje po tehnologijah Keller

Projekt

Keller je izvedel globoko temeljenje objektov z VBP oz. BRS - vibriranimi betonskimi piloti, ki je bilo investitorju predstavljeno kot alternativna rešitev predvidenim zabitim ali uvrtanim pilotom.

Izziv

Barjanska tla so posebej zahtevna za temeljenje objektov, še posebej v strnjenih naseljih kjer so sosednji objekti običajno temeljeni na lesenih pilotih in so še posebej občutljivi za kakršnekoli vibracije ob gradnji.

Rešitev

Izvedba pilotov nominalnega premera 50 cm je bila izvedena v nosilno podlago, ki se nahaja na ca. 20 metrih pod površjem. Z dnevno izvedbo do 1.000 t.m. pilotov je bila skupna količina 17.000 t.m. pilotov, kljub zahtevnim tehničnim izzivom, izvedena v rekordnem času.

Projektna dejstva

Lastnik (-i)

Prva Hiša d.o.o.

Kellerjeve poslovne enote

Keller Grundbau GmbH

Glavni izvajalec (-i)

CGP d.d.

Inženir (-ji)

Načrt globokega temeljenja in kontrola izvedbe: SLP Ljubljana d.o.o.