Brizgani beton se uporablja za tesnjenje in podporo samostoječih, navpičnih ali poševnih površin izkopa. Brizgani (torkret, shotcrete) beton se večinoma uporablja skupaj z pasivnimi sidri.

Brizgani beton

Pogoste uporabe

Zaščita gradbenih jam in povezava s pasivnimi sidri
Zavarovanje naklona in nasipa ter povezava s pasivnimi sidri
Površinsko tesnjenje
Kletne stene
Tuneliranje
Kot polnilo sten med uvrtanimi piloti

Proces

Brizgani beton je beton, ki se do mesta vgradnje dovede po cevovodu, kjer se pnevmatsko nanese iz brizgalne šobe in komprimira z udarno energijo. Uporablja se lahko pri suhem ali mokrem postopku brizganja.

V postopku suhega brizganja se suha mešanica, sestavljena iz cementa, polnila in pospeševalnika strjevanja pnevmatsko prenese iz tlačnega silosa v brizgalno šobo, kjer se zmeša z vodo in nanese na steno. S to metodo je mogoče premostiti velike razdalje med mestom skladiščenja in samim območjem vgrajevanja.

Pri mokrem postopku brizganja se vse komponente na začetku zmešajo in s pomočjo betonske črpalke dovedejo do brizgalne šobe. S to metodo je mogoče doseči bolj enotno kakovost in v kratkem času obdelati velika območja vgrajevanja. Druga prednost pred suhim postopkom brizganja je precej nižji odboj materiala med vgrajevanjem. Za ekonomično uporabo postopka, so potrebne velike količine oz. območja vgrajevanja. Ne uporablja se v nestabilnih, zelo kohezivnih tleh in pod gladino podzemne vode.

Prednosti

Odpadejo velika opažerska dela
Lahko se izvede s predhodno pripravljenim betonom in/ali betonom, ki se meša na samem kraju izvedbe
Preverjena, ekonomsko in časovno učinkovita možnost izvedbe
Stroškovno ugodna varianta varovanja izkopov v povezavi z pasivnimi sidri
Enostavna prilagodljivost obstoječim površinam

Zagotavljanje kakovosti

Pri izvajanju tega postopka imamo dolgoletne izkušnje in smo tudi ustrezno usposobljeni, saj so te lastnosti, vključno z upoštevanjem ustreznih standardov za proizvodnjo, odločilne za kakovost izvedbe brizganega betona. Nadaljnje dokazovanje kakovosti izvedbe se izvaja s preizkusom začetne trdnosti betona s testnim kladivom za beton in odvzem vzorcev za preizkus končne tlačne trdnosti.