Med gradnjo je pogosto potrebno oblikovati stabilen izkop in zagotoviti, da kakršnokoli z izkopom povezano gibanje temeljnih tal ne bo poškodovalo sosednjih struktur ali bližnjih komunalnih naprav. Keller ponuja prilagodljive in unikatne rešitve za reševanje cele vrste zapletenih projektantskih izzivov s tega področja.