Izvajanje izboljšave nosilnosti temeljnih tal
Izvajanje izboljšave nosilnosti temeljnih tal
Zavarovanje gradbenih jam
Zavarovanje gradbenih jam

Omogočanje stabilnega izkopavanja gradbenih jam in preprečevanje premikov ter poškodb okoliških objektov in v bližini ležečih podzemnih vodov.