Izboljšava temeljnih tal na podlagi izvedbe z vibracijskim zbijanjem nekohezivnih temeljnih tal (VZ oz RDV) pride v poštev, ko je potrebno izboljšati geotehnične karakteristike gramoznih in peščenih materialov, ki se nahajajo v nizko komprimiranem stanju. Izvedba na podlagi standarda SIST EN 14731:2006 (Izvedba posebnih geotehničnih del – Temeljenje z globinsko vibracijo).

Vibracijsko zbijanje temeljnih tal (VZ oz RDV)

Pogoste uporabe

Povečanje nosilnosti temeljnih tal, kar omogoča zmanjšanje velikosti kontaktnih podlag za prenos obtežb (posledično potrebni manjši pasovni, točkovni temelji)
Povečanje togosti
Povečanje strižnih napetosti
Zmanjšanje prepustnosti
Blaženje potenciala liquefakcije oz. utekočinjenja temeljnih tal
Zmanjšanje absolutnih posedkov temeljnih tal
Zmanjšanje diferenčnih posedkov med projektiranimi objekti in okolico

Proces

Za ustrezno izvedeno izboljšavo temeljnih tal z vibracijskim zbijanjem nekohezivnih temeljnih tal potrebno dosledno upoštevati postopke izvedbe. Izvaja se z nosilnimi garniturami lastne izdelave ali z vrvnimi bagerji na katerem s pomočjo jeklenih vrvi visi vibracijska igla z vibratorjem. Vibracijsko zbijanje se izvaja od najnižje projektirane točke v temeljnih tleh navzgor proti površju.

Vgrajevanje kamnitega materiala se dovaja po metodi „top feed“ in po mokrem postopku t.j. dovajanje kamnitega materiala na mesto izvedbe kjer se zaradi komprimiranja temeljnih tal ustvarja krater, ki se ga sprotno polni z kamnitim materialom.

Dovajanje vode se izvaja zaradi lažjega in hitrejšega prodiranja in komprimiranja materiala temeljnih tal med izvedbo.

Prednosti

Vsestranska metoda za izboljšanje temeljnih tal, ki jo je mogoče prilagoditi najrazličnejšim pogojem tal in zahtevam temeljenja
Ponuja ekonomično rešitev za izboljšanje temeljnih tal
Možna izvedba do skoraj vsake globine
Hitra izvedba, tako da lahko nadaljnje z gradbenimi deli sledi zelo hitro
Izboljšanje temeljnih tal omogoča standardno plitvo temeljenje
Okolju prijazna tehnologija, saj uporablja naravne materiale za vgradnjo
Izjemno tih postopek izvedbe z nizkimi vibracijami

Zagotavljanje kakovosti

Proces izvedbe je nadzorovan in beležen. Vse meritve so elektronske in kompletno avtomatizirane. Meri se kontinuirano številne karakteristike, ki se jih avtomatsko beleži na rojstnem listu vibracijsko zbitega območja. Dodatna kontrola se izvaja z pomočjo CPT in udarnih sond, ki primerjajo stanje pred izvedbo in po izvedbi izboljšave temeljnih tal.