Zagotavljamo stalno visoko raven storitev in v smislu izboljšanega zadovoljevanja potreb svojih strank izvajamo naslednje:

  • O svojem pristopu h kakovosti in stalnih izboljšavah ozaveščamo vse zaposlene in deležnike
  • Razvijamo integrirane sisteme in procese, ki lajšajo doseganje naših ciljev, obenem pa tudi razumevanje vrednosti, ki jo ustvarjamo.
  • Vzpostavljamo metriko, ki nam omogoča razumevanje in sledenje napredku
  • Uporabljamo orodja in tehnike, ki pomagajo zmanjšati potencialni odpadek v procesih, materialih in virih ter spodbujajo operativno odličnost
  • Zagotavljamo režim varoval, ki zagotavlja izpolnjevanje potreb naših strank in deležnikov