Keller je na tisočem lastnikom stanovanj, razvijalcem in izvajalcem zagotovilo inovativne geotehnične rešitve - tako za velike - kot za manjše stanovanjske projekte.

Izzivi, ki jih lahko rešimo

Razvijemo lahko rešitve, ki obravnavajo izzive razvoja opuščenih površin in sanacijo onesnaženih območij.