Uživamo spoštovanje in smo znani po svojih visokih standardih poštenosti, integriteti in iskrenosti v odnosih s sodelavci, kupci, dobavitelji, tekmeci in skupnostjo.

Ker je to zelo pomembno, smo sprejeli kodeks poslovnega ravnanja, ki določa naša minimalna pričakovanja do vseh sodelavcev, ne glede na kraj delovnega mesta.  Ta našim strankam in drugim zainteresiranim stranem dokazuje, da se lahko na nas vedno zanesejo, saj sledimo najvišjim standardom iskrenosti, poštenosti in integritete. Pomaga nam zagotavljati delovanje na način, ki nam je lahko v ponos, ob tem pa sprejemati odločitve, ki nam prinašajo uspeh.

Jedro kodeksa predstavlja preprosta etika, da vedno sledimo zakonu. Temu sledi devet načel, ki jih upoštevamo pri svojem delu:

Keller Think Safe logo on site

Ohranjanje zdravja in varnosti vseh

Verjamemo, da zaradi dela, ki ga opravljamo, nihče ne sme utrpeti nikakršne škode – tako sta vsem zagotovljena varnost in zdravje.

Employees from around the globe at a videoconference

Podpora pravicam in raznovrstnosti zaposlenih

Cenimo, podpiramo in varujemo pravice ter dostojanstvo posameznika in raznovrstnost naših sodelavcev – zato vsi uživamo spoštovanje.

Employees at daily site meeting

Ohranjanje etičnega in poštenega vedenja

Vedno smo pošteni, ravnamo pošteno in spoštujemo zakon – zato nam vsi zaupajo.

Man in safety boots walking a line

Popolno izogibanje podkupovanju in korupciji

Ves čas skrbimo za to, da podkupovanje in korupcija pri nas nimata mesta in da v projektih zmagujemo pošteno – zato vsi vedo, da naše odločitve temeljijo na pravih razlogih.

Keller's intranet on a mobile phone

Naša komunikacija ostaja odprta in odgovorna

Komuniciramo odkrito, iskreno, jasno in odgovorno.

Working in the city centre

Delo v skupnosti

Do skupnosti, v kateri delujemo, se obnašamo odgovorno in spoštljivo, ker smo del nje.

Installing foundations for a wind farm

Varovanje našega okolja

Okolje spoštujemo, svoj vpliv nanj pa omejujemo in tako varujemo prihodnost. 

Employees discussing Ritz Carlson project

Zavzemamo se za to, kar je prav

Vedno, ko verjamemo, da so naša načela spodkopana, spregovorimo.

On site with a customer

Zagotavljamo vrhunske storitve za stranke in sodelujemo z dobavitelji za popolno upoštevanje naših standardov

Potrebe svojih strank si prizadevamo zadovoljiti s preseganjem njihovih pričakovanj, zato z nami vedno znova sodelujejo. S svojimi dobavitelji vzdržujemo konstruktivne odnose tako, da ti jasno razumejo načela in standarde, po katerih poslujemo.