Vertikalne drenaže se uporabljajo za utrjevanje mehkih, z vodo nasičenih, drobnozrnatih tal v povezavi z pred obremenitvijo. Predhodno izračunani posedki temeljnih tal za projektirano obremenitev se lahko tako predhodno pospešijo z izvedbo kombinacije vertikalnih drenaž in pred obremenilnih nasipov.

Wick / PVDs / band drains illustration

Pogoste uporabe

Povečanje nosilnosti temeljnih tal
Zmanjšanje absolutnih posedkov
Zmanjšanje diferenčnih posedkov med projektiranimi objekti in okolico
Predvsem v mehkih, vodo nasičenih in drobnozrnatih tleh, kot so melje in gline
Za pospešitev sproščanja odvečne porne vode iz temeljnih tal

Proces

Vertikalne drenaže se vgradijo v temeljna tla z nosilno garnituro na katerega je pritrjena jeklena votla cev pravokotne oblike, v kateri je nameščen drenažni trak, ki je vodena na podlagi posebnih vodil. Spodnji konec drenažnega traku je opremljen z jeklenim kavljem, ki onemogoča, da se le ta potegne nazaj proti površju, ob vračanju cevi iz najnižje projektirane globine.

Prednosti

Pospeševanje konsolidacije temeljnih tal
Ponuja ekonomično rešitev za izboljšanje temeljnih tal za gradnjo na velikih površinah.
Hitra izvedba, tako da lahko nadaljnje z gradbenimi deli sledi zelo hitro
Okolju prijazna tehnologija, saj uporablja naravne materiale za vgradnjo
Izjemno tih postopek izvedbe brez vibracij
Z uporabo postopka ne prihaja do izkopov, kar zmanjša stroške odstranjevanja izvrtanega materiala

Zagotavljanje kakovosti

Proces izvedbe je nadzorovan in beležen. Vse meritve so elektronske in kompletno avtomatizirane. Meri se kontinuirano številne karakteristike, ki se jih beleži na rojstnem listu. Potek konsolidacije terena posedanja skozi čas se spremlja z geodetskimi meritvami s pomočjo mreže predhodno nameščenih posedalnih plošč eventualno v kombinaciji z horizontalno vgrajenimi inklinometri pod pred obremenilni nasip.