Trgovsko podjetje Lidl je zgradilo osrednje skladišče v bližini slovenskega mesta Celje za oskrbo svojih podružnic v regiji.

Izboljšava temeljnih tal po tehnologijah Keller in globoko temeljenje z CFA piloti

Projekt

Zgrajena površina znaša približno 57.000 m² in ponuja delovna mesta za več kot 200 zaposlenih. Načrtovanje je izvedlo podjetje Elea iC d.o.o. iz Ljubljane po modelu gradbenih podatkov ali BIM sistemu.

Izziv

Temeljna tla so sestavljena iz peščene gline nizke nosilnosti s plastmi peščenega grušča in meljev, ki prekrivajo nosilna laporna tla. Posebej opazne pa so bile skrajne nehomogenosti temeljnih tal z zamočvirjenimi conami v celotnem območju gradnje objekta.

Rešitev

Da bi zmanjšali diferencialno posedanje objekta je bila pod samim objektom izvedena kombinacija VBS oz. BSS vibriranih betonskih slopov in CFA pilotov. Skupno je bilo izdelanih približno 40.000 t.m. VBS oz. BSS vibriranih betonskih slopov in približno 7.500 t.m. CFA pilotov premera 60 cm oz. 80 cm. Za to je bilo potrebno vgraditi okoli 16.000 m3 betona. Obsežno zagotavljanje kakovosti je bilo izvedeno na gradbišču in s strani eksternega laboratorija v smislu zunanjega nadzora. S strani podjetja SLP d.o.o., kot nadaljnji ukrep zagotavljanja kakovosti, je bilo opravljenih 7 statičnih in približno 100 dinamičnih testov nosilnosti.

Projektna dejstva

Lastnik (-i)

LIDL Slovenija d.o.o. k.d.

Kellerjeve poslovne enote

Keller Grundbau GmbH, Söding pri Gradcu

Glavni izvajalec (-i)

CGP d.d.

Inženir (-ji)

Elea iC d.o.o.