Leta 2018 in 2020 so se v Luko Koper zgradile nove cestne navezave, ki omogočajo v vedno bolj obremenjenem pristanišču bolj tekoče logistične procese.

Luka Koper

Projekt

Keller je izvedel izboljšavo temeljnih tal z VGS oz. RSV – vibriranimi gruščnatimi slopi, ki je bila edina ekonomično smiselna rešitev gradnje v zahtevnih geoloških razmerah. 

Izziv

Geotehnične karakteristike tal na tem področju so neugodne in zelo nehomogene. Pod plastjo nasipa debeline od 1,0 do 3,0 m sestavljajo temeljna tla do globine okrog 20 m, na nekaterih delih pa tudi veliko globje, stisljivi in malo nosilni glineno meljni morski sedimenti. Na nekaterih odsekih izvedbe pa se je na različnih globinah izvedbe pojavila glina težko gnetene konsistence.

Rešitev

Keller je na obeh vpadnicah izvedel izboljšavo temeljnih tal s katero se je dosegla izvedba homogenega polja na katerega je bilo mogoče graditi tudi čez 5 m visoke nasipe. Izvedlo se je ca. 13.000 m VGS oz. RSV – vibriranih gruščnatih slopov, premerov 70 in 80 cm, z globino izvedbe do 20,0 m.

Projektna dejstva

Lastnik (-i)

Luka Koper d.d.

Kellerjeve poslovne enote

Keller Grundbau GmbH, Söding pri Gradcu

Glavni izvajalec (-i)

Kolektor CPG d.o.o.