Kot del naše zavezanosti spodbujanju raznovrstnega in vključujočega delovnega okolja aktivno podpiramo ustvarjanje omrežij, ki jih vodijo zaposleni. 

V Severni Ameriki smo ustanovili svoje prvo omrežje žensk v gradbeništvu – Keller Women in Construction (KWIC).

KWIC sodelavkam ponuja možnosti za izmenjavo razmišljanj, virov in idej za spodbujanje poklicnega razvoja znotraj organizacije in gradbene panoge.

Da spodbuja vključenost, zaposlovanje, zadrževanje in razvoj kariere, KWIC sponzorira prireditve, vključno s spletnimi seminarji o strokovnem razvoju, konferencami, sodelovanjem skupnosti z lokalnimi šolami in mentorstvi.

Organizacijski odbor sestavljajo sodelavke z različnih področij, od inženiringa, človeških virov do komunikacij in trženja. Podpirajo ga izvršni sponzorji Kellerjeve severnoameriške vodstvene ekipe.

James Hind, predsednik Keller Severna Amerika, pravi: »Medtem ko smo zavezani raznovrstnosti in vključenosti, so ženske še vedno premalo zastopane tako med zaposlenimi v Kellerju kot tudi v gradbeni industriji kot celoti. Trdno sem prepričan, da je ustanovitev KWIC pomemben korak pri reševanju tega vprašanja in jim bom v celoti podprl.«